FSEV-kárka Kaťa o pobyte v Litve

FSEV-kárka Kaťa o pobyte v Litve

Kaťa je FSEV-kárka, ktorá študuje sociálnu a pracovnú psychológiu a momentálne sa nachádza v prvom magisterskom ročníku. Minulý rok sa zúčastnila výmenného programu ERAZMUS+ v Litve, na univerzite Mykolo Romerio. Nás dnes zaujíma, aká bola jej skúsenosť a čo odporúča študentom, ktorí ešte na erazme neboli. Ahoj Kaťa! Prezraď nám, prosím, čo konkrétne si študovala…