A mali sme to rovno pod nosom!

Foto: ČTK/AP

Zdá sa, že ľudia u nás, na Slovensku, sú niekedy rozdelení na dva tábory – tí, čo Maďarov žijúcich na našom území bez problémov tolerujú a oponentov im robia občania, ktorí ich nemôžu vystáť.

Je to však naozaj tak? Nás táto myšlienka zaujala a tak sme sa rozhodli spraviť si vlastný amatérsky prieskum. Na žiadnej bakalárke, diplomovke, či konferencii by nám takýto výskum neprešiel. Prečo? Áno, nejakú tú literatúru sme si prečítali (ako správne študentky), no náš prieskum nebol na nej postavený. Prečítaná literatúra nám slúžila len ako náš súkromný náhľad a nastavenie zreteli na danú problematiku.

Dotazník sme s povolením pre získanie základných skúseností vytvorili vlastný, neštandardizovaný. Aj pri ňom nám však bol inšpiráciou dotazník zameraný na postoje od docenta Poppera, ktorý nám ich rozdával na hodine. Takisto sme brali do úvahy pri výbere otázok naše doterajšie pozorovania a skúsenosti s minoritou Maďarov žijúcich na Slovensku.

Motiváciou pre náš amatérsky prieskum bola aj idea vytvoriť niečo akademické, a zároveň prijateľné pre širokú verejnosť. Preto náš dotazník obsahoval iba 8 stručných tvrdení týkajúcich sa postoju voči vybranej minorite. 

Foto: Peter Simon

Je teda tvrdenie o dvoch táboroch pravda?

Respondentov sme získali podľa dostupnosti v kombinácii s metódou snehovej gule. Na naše počudovanie sa nám naspäť vrátilo až 150 odpovedí (povedzme si úprimne, očakávali sme tak 30 ochotných duší, ktoré nám to vyplnia) z rôznych kútov Slovenska, keďže každá z nás pochádza z inej oblasti.

Analýza ukázala, že väčšina respondentov vníma Maďarov žijúcich na Slovensku ako menšinu, no napriek tomu nemali problém s faktom, že na ich území žije aj iná národnosť ako slovenská.Neuvádzali takmer žiadne negatívne skúsenosti, avšak v súvislosti s jazykom mali určité výhrady. Napríklad, úplne súhlasia s názorom, že maďarská národnosť by mala napriek svojmu rodnému jazyku ovládať aj jazyk majority, slovenský.

Jasné, boli aj jednoznačne negatívne odpovede. Úplne náhodným výberom sme sa pozreli na prvého respondenta, ktorý spĺňal nasledovné podmienky (stred zo všetkých podmienok): je muž, z dediny a vo veku 21-35 rokov. Ideálny reprezentant z tábora negatívnych postojov, ako sa ukázalo v jeho odpovediach.

Foto: Maďari.sk

Aká je teda odpoveď?

Naša škola nás naučila myslieť kriticky, preto unáhlené závery o dvoch táboroch robiť nechceme. Sprostredkovali sme vám bližší náhľad do problematiky, ktorá veríme, že zaujala aj vás. Preto náš prieskum, prosím, považujte len ako náhľad do tejto tematiky a odpoveď na tvrdenie o tolerancii a nenávisti nechávame na vás a ako podnet pre budúce výskumy. Zeigarnikovej efekt sa vyplatí, ako sme zistili.

Autori článku: Estera Henželová, Zuzana Džongová, Bianka Karlíková, Monika Devečková, Dominika Soványová, Nikoleta Taňkošová, Andrea Petrovajová

Text je prácou študentiek a študentov sociálnej a pracovnej psychológie, ktorí v rámci kurzu Psychológia minoritných skupín vypracovali v tímoch výskumný projekt o stigmatizovanej skupine, ktorú si sami zvolili. Cieľom projektu bolo, aby si v skupinách vyskúšali tvorbu a priebeh práca na výskume. Sami si vytvorili teoretický rámec pre prácu, navrhli výskumné metódy a následne realizovali výskum. Súčasťou projektu bola prezentácia ich záverečných zistení, výsledkov a vyvodenie prípadných odporúčaní k zlepšeniu života skúmanej minority v spoločnosti. Jednotlivé tímy v rámci tohto projektu vypracovali aj reporty z výskumu, prostredníctvom ktorých by sme Vám ich práce chceli priblížiť a nenechať ich snahu a angažovanosť zapadnúť prachom.