Anketa týždňa

Ja, osobne, som veľmi nerozhodný človek, dokonca aj, čo sa týka banalít. Zaujímalo ma, ako sú na tom študenti FSEV. Pri zostavovaní ankety som sa však rozhodla vybrať také otázky, aby problém rozhodnúť sa mal každý. Pri ich výbere som často zašla až do extrému, k hraniciam kontroverzie. Cieľom však bolo vykročenie z komfortnej zóny, mojej aj opýtaných.

*Som si vedomá toho, že vzorka bola malá a anketa neprináša žiadne hodnoverné závery. Preto ju, prosím, berte s rezervou.

Zisťovala som odpovede na 5 otázok, každá pozostávala z výberu dvoch možností:

1. Zaspať na štátnice vs. kúpiť si záverečnú prácu

Keďže štátnice, ako aj otázka morálky, sú vždy diskutovanými témami, zaujímalo ma, ktorá možnosť bude u študentov preferovanejšia. 68 % opýtaných prezradilo, že by si radšej kúpilo záverečnú prácu než zaspalo na štátnice. Zvyšných 32 % by naopak, radšej zaspalo na štátnice.

2. Jediná osoba na strane pravdy vs. popretie a strana väčšiny

To, čo chceme spraviť a to, čo robíme sú často rozdielne veci. 21 % respondentov uviedlo, že by pripustilo možnosť pridania sa k väčšine. Výraznejšia časť vzorky (79 %) by sa, podľa odpovedí, snažila byť na strane pravdy za akýchkoľvek okolností.

3. Obvinenie z jazdy pod vplyvom alkoholu vs. obvinenie z klamstva pod prísahou

Zisťovala som, ktorý scenár by bolo pre moju vzorku pravdepodobnejšie zažiť. 42 % opýtaných pociťovalo väčšiu pravdepodobnosť prichytenia pri jazde v alkoholickom opojení. 58 % uviedlo, že by naopak, pravdepodobnejšie klamalo pod prísahou. Ako by ste na tom boli vy?

4. Neplodnosť vs. nechcené tehotenstvo

Založenie rodiny a potomstvo zmení celý život od základov. Jedna z mojich otázok smerovala týmto smerom. 84 % opýtaných vypovedalo, že by radšej privítalo nechcené tehotenstvo. 16 % by si však skôr vybralo neplodnosť.

5. Hlavná postava zahanbujúceho virálu vs. zadržanie colnou políciou na letisku

Určite si každý vie predstaviť aj lepšie strávený čas. Avšak z týchto dvoch možností by si 37 % mojej vzorky vybralo objaviť sa v rýchlo sa šíriacom videu na internete. Pre 63 % by bolo prijateľnejšou možnosťou zadržanie colnou políciou.

Verím, že odpovede boli pre vás dostatočne zaujímavé, a že by ste sa pri rozhodovaní potrápili aj vy.

Autorka: LH
Foto: canva.com