Až štvrtina homosexuálov si myslí, že sú promiskuitnejší než heterosexuáli

Foto: ShutterStock

Takýto výsledok sme získali v našom výskume zameranom na homosexualitu na Slovensku. Sústredili sme sa na dva pohľady: 1. Pohľad majority (heterosexuálov) na minoritu (homosexuálov) a 2. Aké je to byť minoritnou skupinou v našej spoločnosti.

Odpovede na otázky sme dostali od 42 heterosexuálov vo veku od 19 do 68 rokov a 40 homosexuálov vo veku od 14 do 69 rokov. Na zber dát sme využili elektronickú formu dotazníkov, ktoré boli prispôsobené obom skupinám respondentov.

Prvé zmienky o homosexualite boli už v Starovekom Egypte, kde sa našla hrobka dvoch mužov. Homosexualita sa stala protizákonnou v rokoch 1250-1300 pod hrozbou trestu smrti. V 18. a 19. storočí sa uskutočňovali súdne procesy a popravy za homosexualitu v Holandsku, no dnes sa práve v tejto krajine pravidelne usporadúvajú festivaly na oslavu LGBT komunity.

Z nášho výskumu dokonca vyplynulo, že až 84% našich respondentov je ochotných akceptovať homosexualitu vo svojom okolí, čo je prekvapivo pozitívne vysoké číslo vzhľadom na úroveň konzervatívnosti na Slovensku. Napriek tomu, že v roku 2018 bol Pride pochod aj v Bratislave, od registrovaných partnerstiev máme ešte ďaleko.

Veľkému percentu homosexuálov na takomto type partnerstva ale záleží (iba 12% si nepotrpí na uzákonené registrované partnerstvo). V našom výskume sme tiež zistili,  vďaka otázke zameranej na to, či si minoritní respondenti myslia, že je možné potlačiť alebo zmeniť homosexuálnu orientáciu; že 45% by to nedokázalo za žiadnych okolností a polovica sa stotožňuje s názorom, že homosexualita sa dá potlačiť, ale iba navonok a vnútorne človek veľmi trpí.

Autori práce: Bálintová Barbora, Bubloš Benjamín, Kmeťová Tereza, Korim Veronika, Lelkesová Evelin, Šugová Rebeca.

Text je prácou študentiek a študentov sociálnej a pracovnej psychológie, ktorí v rámci kurzu Psychológia minoritných skupín vypracovali v tímoch výskumný projekt o stigmatizovanej skupine, ktorú si sami zvolili. Cieľom projektu bolo, aby si v skupinách vyskúšali tvorbu a priebeh práca na výskume. Sami si vytvorili teoretický rámec pre prácu, navrhli výskumné metódy a následne realizovali výskum. Súčasťou projektu bola prezentácia ich záverečných zistení, výsledkov a vyvodenie prípadných odporúčaní k zlepšeniu života skúmanej minority v spoločnosti. Jednotlivé tímy v rámci tohto projektu vypracovali aj reporty z výskumu, prostredníctvom ktorých by sme Vám ich práce chceli priblížiť a nenechať ich snahu a angažovanosť zapadnúť prachom.