Destinácia FSEV: Danijelina cesta na Slovensko

Danijela je milá mladá  žena a aktuálne aj študentka 1. ročníka magisterského stupňa v programe európske štúdiá na FSEV. Danijelu však stálo štúdium na FSEV omnoho viac úsilia ako mnohých z nás. Zabralo jej skoro celý rok, kým si pripravila všetky doklady potrebné na štúdium a pobyt na Slovensku. Danijela totiž pochádza zo Srbska.

V Srbsku navštevovala slovenskú základnú školu
V Srbsku žila v oblasti obývanej slovenskou menšinou, vďaka čomu rozpráva veľmi pekne po slovensky. Cestu na Slovensko jej uľahčilo osvedčenie Slovák žijúci v zahraničí, ktoré získala ako osoba žijúca v Srbsku so srbským občianstvom, avšak hlásiaca sa k slovenskej národnosti. Danijela dokonca navštevovala slovenskú základnú školu. Keďže jej bola slovenčina vždy blízka, rozhodla sa ísť študovať na Slovensko. Danijela chodila na gymnázium, ktoré bolo zamerané skôr na prírodné vedy. V poslednom ročníku jej pribudli predmety ako sociológia či právo, ktoré si natoľko obľúbila, že pri prezeraní si odborov Univerzity Komenského sa rozhliadala aj týmto smerom. Najviac ju zaujali práve európske štúdia, hoci druhý program, na ktorý si podávala prihlášku, bol úplne odlišný – biotechnológia. Nakoniec sa rozhodla študovať práve na FSEVke.

Baví ťa prokrastinácia? V Srbsku by ťa vyšla draho
Danijela nám porozprávala o tom, ako sa líši štúdium na vysokej škole v Srbsku a na Slovensku. V prvom rade tam nie je bezplatné vysokoškolské štúdium pre všetkých ako na Slovensku, ale zadarmo študujú iba tí, ktorí majú veľmi dobré výsledky. Ďalší rozdiel je tiež v tom, že študenti v Srbsku nemajú počas semestra tak veľa povinností, ako napríklad my na FSEV. Cez semester len chodievajú na prednášky a pred skúškovým majú mesiac voľna, počas ktorého sa učia na skúšky. Na vysokých školách v Srbsku nemajú na niektorých predmetoch obmedzený počet opakovaní skúšok, na ktorý sa musí študentom podariť úspešne ju absolvovať. V takýchto prípadoch môžu jednu skúšku opakovať až do posledného ročníka. Odlišuje sa tiež aj rozdelenie stupňov vzdelania. Bakalársky stupeň vzdelania trvá v Srbsku zvyčajne štyri roky a magisterský stupeň iba jeden rok.

„Na Slovensku sa mi páči. Ľudia sú tu podľa mňa milí, priateľskí a uvoľnenejší. Na FSEV mám rada ľudí, spôsob výučby, ako aj prístup učiteľov k študentom,“ zhodnotila Danijela Slovensko a štúdium na FSEVke. Hoci ešte presne nevie, kde by chcela pracovať po absolvovaní školy, určite vie, že chce pôsobiť v oblasti, ktorú študuje. Keďže mnoho jej blízkych chce opustiť jej rodnú krajinu, predstava, že si nájde prácu na Slovensku a vytvorí si tu nový domov, jej nie je cudzia.

Text: ST | Foto: Danijela