Dôležité termíny pre študentov FSEV

Milí študenti a študentky, aj keď sme na FSEV tvory sociálne, tešíme sa, že nám učenie z domu funguje. Kolégium dekanky tento týždeň rozhodlo o dôležitých termínoch:
  • Najneskôr do 31. 5. bude ukončená výučba na FSEV
  • 31. 5. je deadline záverečných prác pre obhajobu v júni
  • 22. 6. – 4. 7. prebehnú štátne skúšky a obhajoby
  • 26. 6. je deadline záverečných prác pre obhajobu v auguste
  • 17.8. – 31.8. prebehnú štátne skúšky a objahoby
    O augustový termín štátnic treba vopred požiadať 
Všetky skúšky – vrátane štátnych – prebehnú diaľkovo cez MS Teams. Bližšie informácie dostanete priamo. Spolu to zvládneme.