euro2

Európske štúdiá

Európske štúdiá sa u nás vyučujú na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Študentky a študentov vedieme k tomu, aby si osvojili teoretické aj praktické poznatky z oblasti fungovania a rozhodovania Európskej únie a medzinárodných vzťahov, pričom veľký dôraz sa už od prvého ročníka kladie na správny metodologický prístup k opisu a analýze javov či procesov, ktoré v domácej aj zahraničnej politike prebiehajú.

Magisterské štúdium v angličtine* je výbornou voľbou pre študentpv a študentky, ktorých zaujíma vládutie, zahraničná politika a interdisciplinárny výskum v politických a sociálnych vedách. Teoretické vedomosti sú len začiatok, program sa sústredí hlavne na vývin kritického myslenia a učí študentov a študentky spájať rôzne fakty a skutočnosti do celku.

Vďaka zaujímavým predmetom sa naše študentky a študenti zorientujú v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokážu uplatniť pri analýze domácej a zahraničnej politiky

Väčšina výučby prebieha v anglickom jazyku. Niektoré kurzy vedú lektorky či lektori, pre ktorých je angličtina materinským jazykom – napr. Britka Dr. Karen Henderson, PhD., či Američan David Reichardt, PhD.

es_dominika_hajdu

Dominika Hajdu
analytička, GLOBSEC

“Štúdium na FSEV mi umožnilo posilniť moje schopnosti v kritickom myslení a otvorilo nové obzory v medzikultúrnej komunikácii a diskutovaní o citlivých spoločensko-poliitckých témach. Silný základ pre moju dnešnú prácu analytičky v think tanku GLOBSEC.”

es_tomas_horvath

Tomáš Horváth
líder II. stupňa ZŠ Narnia

“Vďaka štúdiu na FSEV som získal bohatý interdisciplinárny rozhľad v oblastiach medzinárodných vzťahov, európskej integrácie či sociológie, ktorý mi pomáha analyzovať výzvy slovenského školstva v globálnom kontexte.”

Európske štúdiá na FSEV vyučujú odborníčky a odborníci, ktorí sa pravidelne objavujú v rôznych médiách. Učí tu napríklad aj naša dekanka Lucia Mokrá, uznávaná expertka na medzinárodné právo, doc. Oľga Gyarfášová, ktorá skúma verejnú mienku a voličské spravanie, či doc. Andrej Findor, ktorý sa venuje postojom k menšinám a spôsobom, ako spraviť spoločnosť otvorenejšou a tolerantnejšou.

Počas každého semestra naše prednášky a semináre navštebujú experti a expertky z domova i zo zahraničia. V minulosti mali študenti možnosť diskutovať s nemeckou europoslankyňou Rebeccou Harms, štátnymi tajomníkmi z ministerstva zahraničia i obrany – Lukášom Parízkom a Robertom Ondrejcsákom, alebo aj spisovateľkou Irenou Brežnou.

es_andrej_findor

doc. Andrej Findor

riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

es_andrej_findor
es_olga_gyarfasova

doc. Oľga Gyarfášová

skúma verejnú mienku a voličské správanie

Nezmeškaj príležitosť stať sa súčasťou priateľskej komunity na FSEV UK
Prihlás sa do 31. marca 2021

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tu. Európske štúdiá ti radi predstavíme na najbližšom dni otvorených dverí 4. marca. Tvoje otázky však radi zodpovieme kedykoľvek, neváhaj nám poslať správu.

 

Sleduj nás na Instagrame alebo Facebooku, kde sa dozvieš najaktuálnejšie informácie z diania ústavu. Tešíme sa na teba v septembri.

es_andy_figulova

Mgr. Andrea Figulová, PhD.
študijná poradkyňa

Vieme, že vybrať si štúdium nie je jednoduchá úloha, a preto sa nám neváhaj ozvať. Radi ti pomôžeme a poradíme. 

© 2021 FSEV UK.