Na konci dňa je ľuďom jedno, či pracuješ v sex-biznise alebo využívaš jeho služby

Foto: The Mercury

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a Spoločného programu spojených národov pre HIV a AIDS je sex-biznis vždy o dohode medzi dospelými ľuďmi – na jednej strane tými, ktorí dobrovoľne sexuálne služby za odmenu poskytujú, na druhej strane tými, ktorí im za tieto služby platia. My sme sa pozreli na to, ako to vnímajú ľudia rôzneho vierovyznania.

Prostitúcia je kontroverzná, zaujímavá a odhaľujúca téma, na čom sa asi zhodneme viacerí. Dočítali sme sa, že v minulosti boli na trhu okrem tovaru ponúkané aj sexuálne služby manželiek, dokonca aj dcér. Medzi prostitútkami vládla určitá hierarchia.

Delili sa do troch tried. Prvú triedu tvorili ženy pracujúce v nevestincoch, druhú ženy pracujúce na uliciach. Do najvyššej triedy patrili pekné a vzdelané ženy, ktoré mali klientov z najvyšších spoločenských vrstiev. Keďže ich vtedajšia spoločnosť považovala za menejcenné osoby, snažili sa ich „napraviť“. Preto niektoré z nich skončili v nápravných zariadeniach, kde museli preukázať ľútosť nad svojimi skutkami modlením sa 4x denne a zároveň účasťou na 2 bohoslužbách. Dnes sa už takéto zariadenia neobjavujú a pojem prostitúcia sme nahradili menej dehonestujúcim názvom, ktorý sa využíva čoraz častejšie – sex-biznis.

Chceli sme získať priame odpovede od členov minoritnej skupiny. Avšak žiadna z nás neprichádza do kontaktu s príslušníkom tejto minoritnej skupiny, preto sme sa rozhodli pre dotazník určený majorite. Skúmali sme ako vplýva vierovyznanie a pohlavie na vnímanie minority prostitútok/prostitútov. Aj pre nás bolo prekvapením, že sa do nášho prieskumu zapojilo až 220 respondentov. Výsledky ukázali, že najkritickejšie postoje voči prostitúcii majú kresťania a ženy. Ich nesúhlas s legalizáciou z našej vzorky bol najvýraznejší. Čo sa týka zhodnotenia dopytu po legalizácii prostitúcie, ženy si myslia, že rastie. Naopak, muži sú voči tejto problematike neutrálnejší. Bez ohľadu na pohlavie a vierovyznanie, najväčším dôvodom pre existenciu sex-biznisu, je podľa našej vzorky rovnako ako vyšší zárobok aj bezvýchodisková životná situácia. Všeobecne sa ľudia vyjadrili, že by nemali problém komunikovať s človekom, ktorý ponúka alebo využíva sexuálne služby.

Prostitúcia tu vždy bola, je, aj bude. Jej cenu určuje hlavne dopyt. Možno sa mení forma, pomenovanie, hierarchia alebo vnímanie spoločnosťou,  podstata však zostáva rovnaká. Nemusíme súhlasiť, ale rešpektovať.

Foto: AP

Tip na záver:

Ak rád čítaš, odporúčame ti prečítať si knižku od svetoznámeho autora Paula Coelha – 11 minút. Malý úryvok: “I am two women: one wants to have all the joy, passion and adventure that life can give me. The other wants to be a slave to routine, to family life, to the things that can be planned and achieved. I’m a housewife and a prostitute, both of us living in the same body and doing battle with each other.” 

Ak patríš skôr k tým, čo si po náročnom dni radi odpočinú pri seriály, seriál Harlots ponúka zaujímavé prostredie prostitúcie zasadené do živého a kozmopolitného georgiánskeho Londýna v 18. storočí. Ponúkne vám odvážny nový pohľad na najvýnosnejšie podnikanie tohto mesta – prostitúcii

Autorky článku: Antalová Klaudia, Golhová Alexandra, Hrubá Lucia, Kaščáková Michaela, Slezáková Lucia, Szabóová Dominika

Text je prácou študentiek a študentov sociálnej a pracovnej psychológie, ktorí v rámci kurzu Psychológia minoritných skupín vypracovali v tímoch výskumný projekt o stigmatizovanej skupine, ktorú si sami zvolili. Cieľom projektu bolo, aby si v skupinách vyskúšali tvorbu a priebeh práca na výskume. Sami si vytvorili teoretický rámec pre prácu, navrhli výskumné metódy a následne realizovali výskum. Súčasťou projektu bola prezentácia ich záverečných zistení, výsledkov a vyvodenie prípadných odporúčaní k zlepšeniu života skúmanej minority v spoločnosti. Jednotlivé tímy v rámci tohto projektu vypracovali aj reporty z výskumu, prostredníctvom ktorých by sme Vám ich práce chceli priblížiť a nenechať ich snahu a angažovanosť zapadnúť prachom.