Naši úspešní: Patrícia Varačková

Patrícia Varačková, študentka 2. ročníka magisterského stupňa študijného programu sociálna a pracovná psychológia na FSEV UK

Prečo ste sa rozhodli študovať na FSEV UK?

Sociálna a pracovná psychológia bol program, ktorý ma oslovil svojou náplňou a bola to oblasť, v ktorej som si vedela predstaviť svoju budúcnosť. Taktiež sa mi páčilo (a aj doteraz to považujem za výhodu), že FSEVka je pomerne komornou fakultou, kde vládne skvelá atmosféra.

Odkiaľ pochádzate?

Pochádzam z Bratislavy, kde som prežila aj celý svoj život. Navštevovala som tu aj strednú školu – umeleckú, a teda úplne odlišný smer od môjho terajšieho pôsobenia. Výtvarné umenie však aj naďalej patrí medzi moje záľuby, no v dnešnej dobe v podstate už len ako relax 🙂

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Vo voľnom čase sa rada okrem spomínaného výtvarného umenia venujem aj hudbe – napríklad hre na gitare či basgitare, cestovaniu alebo si rada prečítam dobrú knihu.

Čo Vás na štúdiu najviac baví?

V rámci samotného štúdia ma najviac oslovili predmety, ktoré nám poskytli možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí v danej oblasti pracujú, alebo si vyskúšať konkrétne psychologické metódy a nástroje. Mali sme tak možnosť získať iný pohľad na naše zameranie a na to, ako to funguje „vonku“, v reálnom svete. Takáto forma prednášok či seminárov je vždy prínosná.

Za pridanú hodnotu FSEV UK považujem jej modernosť, respektíve otvorenosť voči akejkoľvek diverzite a neformálnosť. Taktiež by som vyzdvihla aj už spomínanú komornú atmosféru, vďaka ktorej sa môžeme my, študenti, cítiť súčasťou fakulty.

Ako Vás ovplyvňuje štúdium, myslíte si, že ste sa počas štúdia zmenili, niekam sa posunuli?

Štúdium mi rozhodne dalo veľa nových poznatkov, ktoré budem môcť využiť nie len v pracovnej sfére, ale taktiež v osobnom živote, a rovnako aj cenných skúseností, či praxe v danej oblasti. Okrem „profesijnej“ sféry však určite zmenilo aj to, ako nad vecami premýšľam a ako riešim niektoré špecifické úlohy – samozrejme v pozitívnom smere.

Čomu ste sa venovali vo vašej bakalárskej práci a akú tému ste si vybrali na diplomovú prácu?

V bakalárskej práci som sa venovala predstave ženského ideálu a tomu, ako tento koncept vnímajú ľudia. V diplomovej práci som ostala verná podobnej téme a venujem sa problematike rodových stereotypov na pracovisku. Obe záverečné práce sú teda orientované na sociálnu psychológiu.

Aká bola vaša úloha v organizačnom tíme FSEV FEST 2017 a aké skúsenosti ste získali vďaka nej získali?

V rámci FSEV FESTu 2017 bola mojou úlohou pozícia tím líderky. Tá so sebou okrem manažovania vyše tridsiatich ľudí niesla aj mnoho iných povinností. Najdôležitejšími boli komunikácia s hosťami a so zamestnancami univerzity, vybavovanie oficiálnych záležitostí spojených s organizovaním akcie, zabezpečovanie materiálnych vecí, či vytváranie grafických podkladov. Podstatné bolo taktiež hľadanie a komunikácia so sponzormi. Táto skúsenosť mi poskytla skvelú prax, vďaka nej som mala možnosť rozvíjať svoje marketingové a manažérske zručnosti. V praxi tak budem vedieť zvoliť vhodné postupy a v prípade organizovania ďalšieho podujatia myslieť na všetky detaily, ktoré by mi predtým zrejme ani nenapadli. Táto príležitosť mi navyše poskytla aj priestor aktívne sa angažovať v rámci diania fakulty, čo bolo naozaj zaujímavé. V neposlednej rade som vďaka FSEV FESTu spoznala mnoho skvelých a zaujímavých ľudí, začo som naozaj vďačná, a ešte raz by som im aj touto cestou chcela poďakovať za skvelú spoluprácu.

Spolupodieľať sa na organizovaní FSEV FESTu by som všetkým naozaj odporučila a verím, že postupom času sa bude do organizácie aktívne zapájať čoraz viac študentov, vďaka čomu budú ďalšie ročníky ešte lepšie a rôznorodejšie.

Aké máte plány na najbližšie obdobie a čomu by ste sa chceli venovať po skončení štúdia?

Okruh profesií, ktoré ma lákajú, je veľmi rozsiahly. Momentálne som teda v štádiu, kedy sa ich snažím pomocou skúseností zredukovať. S určitosťou však môžem povedať, že pôjde o zamestnanie, v ktorom budem využívať poznatky z psychológie – či už napríklad z pohľadu marketingu alebo HR.

Čo by ste poradili dnešným stredoškolákom, ktorí chcú byť úspešní, ale nevedia, ako a kde začať?

Určite by som im poradila, aby si nelámali hlavu tým, ktorý krok by mali zvoliť ako prvý, a zbytočne nad tým dlho nepremýšľali. Podstatné je začať, aj keď od úplne malých, na prvý pohľad bezvýznamných krôčikov, nebáť sa a chopiť sa každej možnej príležitosti.