JEDINEČNÁ PONUKA: FSEV BRAND AMBASÁDOR

Rozvíjaj ľudí. Prevezmi zodpovednosť. Buď zmenou.

Teach for Slovakia je intenzívny full-time program profesionálneho rozvoja. Cielime na najlepších absolventov a mladých profesionálov na Slovensku, aby sme vyriešili najkritickejší problem krajiny – alarmujúce výsledky nášho vzdelávacieho systému a nerovnosť príležitostí pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Brand Ambasádori sú neoddeliteľnou súčasťou našej strategie. Ide o ambicióznych, sebavedomých a zapálených študentov 2.-4. ročníka so silným networkom, precíznosťou a s vášňou pre našu víziu.

Benefity

 • mimoriadne cenná skúsenosť s rôznorodými úlohami a príležitosťami pracovať v medzinárodnej neziskovej organizácii, ktorá je na Slovensku podporovaná veľkými menami z biznisu a verejného života
 • možnosť networkingu s našimi partnermi zo súkromnej aj štátnej sféry a ďalšími ľuďmi blízkymi Teach for Slovakia
 • možnosť navštíviť workshopy a tréningy od top školiteľov
 • odporúčací list na konci stáže od Výkonného riaditeľa Teach for Slovakia
 • šanca byť súčasťou medzinárodného vzdelávacieho hnutia pod záštitou Teach for All
 • flexibilný pracovný čas, 4-7 hodín týždenne (cca 100 eur/mesiac)

 

Kľúčové zodpovednosti

Hlavná zodpovednosť Brand Ambasádora je budovať značku Teach for Slovakia a rozširovať povedomie o našej misii, podporovať ľudí, aby sa k nám pridali a byť hlavnou kontaktnou osobou medzi TFS a fakultou.

 • Networking s ďalšími študentskými spolkami a organizáciami
 • Riadiť a organizovať podujatia priamo na fakulte
 • Rozprávať sa so študentami a podporovať ich záujem o program Teach for Slovakia
 • Zabezpečiť viditeľnosť značky na FSEV
 • Pomôcť vymyslieť a implementovať recruitment stratégiu na univerzitách v Bratislave

 

Zaujalo Vás to? Pošlite CV a motivačný list na:
jakub.malachovsky@teachforslovakia.sk