Rešpekt, dôstojnosť a ľudské práva pre každú ľudskú bytosť

Na FSEV UK sme vyvesili dúhovú vlajku na podporu (nielen) svojich študentov a študentiek, kolegov a kolegýň z LGBTI komunity ale aj samotného Duhovy PRIDE Bratislava, ktorý prebehne online túto sobotu.

Vedenie FSEV UK je presvedčené, že ochrana a podpora ľudských práv je kľúčová v dosahovaní rovnosti pre všetkých ľudí. FSEV UK nesúhlasí s akoukoľvek formou diskriminácie a naopak podporuje rešpekt, dôstojnosť a práva pre každú ľudskú bytosť bez rozdielu.

FSEV UK ako akademická pôda a vzdelávacia inštitúcia poskytuje vzdelanie a priestor pre vedu pre všetkých. U nás budú ľudia vždy posudzovaní podľa ich vedomostí a schopností a nie podľa toho kto sú alebo koho milujú.