Študentský veľtrh AKADÉMIA&VAPAC. Tento rok v žltom

Obdobie približne od septembra do novembra je vždy plné rôznych veľtrhov vysokých škôl. Mnohé školy usporadúvajú Dni otvorených dverí. Vysoké školy sa snažia získať čo najviac motivovaných študentov. Menšie a nie až také známe školy či fakulty sa na veľtrhoch snažia presadiť a zaujať. 

Menší náhľad do minulosti: minulý mesiac sa v Národom tenisovom centre v Bratislave sa v dňoch 9. až 11. októbra konal 22. ročník medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry – Akademia & Vapac. Chýbať nemohla ani naša Univerzita Komenského.

Počas týchto troch dní odpovedali „vyslankyne“ za fakultu v žltých univerzitných tričkách na najrôznejšie otázky potenciálnych záujemcov o štúdium na FSEV:

  • „Čo sa u vás dá študovať?“
  • „Čo je to sociálna antropológia?“
  • „Dajú sa u vás študovať medzinárodné vzťahy?“
  • „Chcel/chcela by som študovať niečo s ekonómiou, dá sa to aj na vašej fakulte?“
  • „Aké sú možnosti stáží a cestovania do zahraničia?“

Ak vieš aj TY odpovedať na tieto otázky, tu je výzva! V budúcom roku, ak budeš mať množstvo voľného času, sa môžeš zúčastniť veľtrhu! Je fajn sedieť v stánku, v univerzitnom tričku 😊, s možnosťou posunúť svoje vedomosti a skúsenosti ďalej. Podeliť sa o zážitky zo štúdia či pikošky o profesoroch. Však kto vie o zákulisí FSEVky viac ako my – študenti?

Tento aj minulý rok som sa aj ja sama zúčastnila veľtrhu. Aspoň na krátko som mala možnosť stretnúť sa a rozprávať sa s tými zmätenými, stratenými stredoškolákmi 😊 Naozaj som im ich situáciu nezávidela. Zaujímavé pre mňa bolo, že často nemali konkrétne otázky, len čakali na to, čo im buď ja alebo niekto iný povie. Z môjho pozorovania som si všimla, že najlepšia kombinácia pre stánok na veľtrhu sú študenti tej konkrétnej vysokej školy + niekto kompetentný ako vyučujúci či niekto zo študijného oddelenia. Tým, že stredoškoláci niekedy nevedia, ako sa rozhodnúť, je fajn že my, študenti, sme tam a vieme im aspoň trochu pomôcť a zacieliť na to, čo potrebujú počuť. Však aj my sme boli kedysi v ich koži. Vyučujúci či niekto zo študijného oddelenia je tam hlavne ako záruka odbornosti a kredibility.

Pre mladú fakultu, ako je tá naša, je dôležité, aby si tvorila brand, povedomie u stredoškolákov hlavne prostredníctvom podujatí podobným Akademia&Vapac. Veď ako inak by sa dozvedeli, čo je na nás iné, špecifické, unikátne? Veľtrh vysokých škôl nie je len o tom, aby si študenti nabrali čo najviac materiálov. Je to hlavne o tom, aby si odniesli informácie, rady o tom, ako sa najlepšie rozhodnúť, ktorý študijný program ich bude baviť a zároveň ich pripraví aj na ozajstný, pracovný život.

Ale späť k veľtrhu Akademia&Vapac.

Úlohou FSEVky bolo poskytnúť stredoškolákom, rodičom, výchovným poradcom a iným záujemcom podrobné informácie o študijných programoch, termíne Dňa otvorených dverí, prijímacom konaní, ubytovaní a možnostiach trávenia voľného času počas štúdia.

Aj napriek návalu opakujúcich sa otázok počas celých troch dní prezentácia fakulty v podaní referentky pre zahraničné vzťahy program Erazmus+ Simony Šintalovej a referentky pre rozvoj a komunikáciu Martiny Mášikovej dopadla úspešne. Tešíme sa na príval nadšencov na Dni otvorených dverí.

Text & foto: Myška