Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky

BAKALÁR

Bachelor of Arts in Psychology (vyučované v angličtine)
Študijný poradca: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
e-mail: bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk
Program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok
Posledný termín poslania prihlášky: 15. 7. 2020

MAGISTER

Aplikovaná ekonómia
Študijná poradkyňa: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.
e-mail: renata.pitonakova@fses.uniba.sk
Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

European Studies MA (vyučované v angličtine)
Študijná poradkyňa: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
e-mail: lucia.mokra@fses.uniba.sk
Študijný program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok.
Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

Verejná politika
Študijný poradca: Mgr. Matúš Sloboda, PhD.
e-mail: matus.sloboda@fses.uniba.sk
Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020

DOKTORÁT

Verejná politika
Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020