Študuj na FSEV

Rady a tipy pre všetky uchádzačky a všetkých uchádzačov o štúdium na FSEV UK v Bratislave

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Na FSEV si môžeš vybrať zo šiestich študijných programov v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Výučba prebieha v nových moderných priestoroch na Mlynských luhoch v Bratislave – Ružinove. Vyučujú u nás špičkoví odborníci a odborníčky. Mnohí majú okrem vynikajúcich akademických úspechov na konte aj roky praxe v štátnom či súkromnom sektore, alebo neziskových organizáciách.

PRIHLÁŠKY PRIJíMAME DO 30. MARCA 2021
Študijný program
FSEV UK
bakalárske štúdium
(denná forma)
magisterské štúdium
(denná forma)
doktorandské štúdium
(denná a externá forma)
Aplikovaná ekonómia
Európske štúdiá
Mediamatika*
Sociálna antropológia
Aplikovaná psychológia
Verejná politika

*výučba študijného programu Mediamatika prebieha v Martine

PRIJÍMACIE KONANIE

Nových študentov a študentky prijímame na základe výsledku externej časti maturity zo slovenského jazyka a výsledku externej časti maturity z anglického jazyka (resp. jazykových certifikátov alebo SCIO testov). Ak máš záujem o študijný program aplikovaná ekonómia alebo európske štúdiá, môžeš získať bonusové body aj za výsledok maturity z matematiky alebo SCIO testov.

ÚPLNÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
PRIHLÁŠKY PRIJíMAME DO 30. MARCA 2021
prihláška návod na podanie prihlášky
Oficiálna stránka fakulty, sekcia Štúdium > Prijímacie konanie – uchádzači.