PRIHLÁŠKA

Prihlášku pošlite do 31. marca 2020

ŠTÚDIUM

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však venujú aj výskumu či ďalším oblastiam.

Naše predmety vyučujú špičkové pedagogičky a pedagógovia, ktorí dbajú na individuálny prístup ku všetkým študentkám a študentom – prof. Jana Plichtová, doc. Júlia Kanovská Halamová,  doc. Miroslav Popper, a mnohí iní úspešní výskumníci. Prednášky a semináre sú založené na vzájomnom počúvaní sa a interakcii – výučbu sa snažíme kombinovať s rôznymi menej formálnymi aktivitami či hrami.

Na naše hodiny pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.

AKO SA U NÁS UČÍ?

Jedným zo špecifík našej školy sú dlhšie hodiny. Vďaka tomu môžeme ísť viac do hĺbky (napríklad si pozrieť film a diskutovať o ňom, alebo kombinovať prednášku s cvičeniami, aktivitami, hrami či diskusiou). Na druhej strane majú vďaka tomu študenti menej predmetov, tým pádom aj menej skúšok.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každoročne organizujeme prestížnu konferenciu Komunitná psychológia na Slovensku, ktorá laickej aj odbornej verejnosti sprostredkúva zaujímavé poznatky z teórie aj praxe predovšetkým v oblasti komunitnej psychológie.

Naše študentky a naši študenti na FSEV v akademickom roku 2017/2018 vytvorili a spravujú komunitnú záhradu KOMUNITKA – miesto, kde ľudia spoločne pestujú ovocie, zeleninu, bylinky, kvety alebo iné rastliny, nadväzujú a prehĺbujú vzájomné vzťahy a prispievajú k utužovaniu priateľstiev.

Sociálna a pracovná psychológia sa u nás študuje na Ústave aplikovanej psychológie (ÚAP), jednom z piatich ústavov FSEV UK. Orientujeme sa na aplikovanú psychológiu – psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. 

úplné podmienky prijímacieho konania  ÚAP na Facebooku