Migrácia – výzvy a príležitosti

Migrácia – výzvy a príležitosti

Debata o migrácii však často nie je založená na vedeckých poznatkoch a faktoch, silne prítomné emócie, vášne a politická rétorika obmedzujú  vedecký prístup k tejto problematike. Snahu vniesť do tejto témy odbornosť a prispieť k formovaniu diskusie založenej na argumentoch reflektuje aj významné podujatie, ktoré sme na Univerzite Komenského hostili. Dňa 14. decembra 2017 organizovala…