Denisa Nepali

Denisa Nepali

„Štúdium mi dalo kozmopolitný pohľad. Oceňujem prívetivý učiteľský zbor a ich svieži prístup k štúdiu. Vyhovoval mi študijný plán založený na seminároch a veľa samoštúdia, motivácia študovať a inšpirovať sa na zahraničných univerzitách.“

Denisa Nepali

Ústav orientalistiky SAV

FSEV
2018-06-25T15:48:14+02:00

Denisa Nepali

Ústav orientalistiky SAV

„Štúdium mi dalo kozmopolitný pohľad. Oceňujem prívetivý učiteľský zbor a ich svieži prístup k štúdiu. Vyhovoval mi študijný plán založený na seminároch a veľa samoštúdia, motivácia študovať a inšpirovať sa na zahraničných univerzitách.“