Jakub Gábor

Jakub Gábor

„Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu, zapájať sa do aktivít. Teší ma, že FSEV na to ponúka dostatok príležitostí. Vďaka štúdiu som si zlepšil komunikáciu a kritické myslenie. Počas i mimo výučby diskutujeme o aktuálnych spoločenských témach, tvoríme argumenty, reagujeme na iných a rozširujeme si obzory.“

Jakub Gábor

študent - európske štúdiá

FSEV
2018-06-25T15:45:05+02:00

Jakub Gábor

študent - európske štúdiá

„Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu, zapájať sa do aktivít. Teší ma, že FSEV na to ponúka dostatok príležitostí. Vďaka štúdiu som si zlepšil komunikáciu a kritické myslenie. Počas i mimo výučby diskutujeme o aktuálnych spoločenských témach, tvoríme argumenty, reagujeme na iných a rozširujeme si obzory.“