Matúš Čupka

Matúš Čupka

„Na našej fakulte som sa naučil kriticky rozmýšľať a efektívne vyhľadávať informácie či zdroje. Toto všetko som významne využil pri investigatívnej práci, riadení našej organizácie či pri vysvetľovaní dôvodov jej činnosti a existencie.“

Matúš Čupka

Zelená hliadka

FSEV
2018-06-25T15:49:46+02:00

Matúš Čupka

Zelená hliadka

„Na našej fakulte som sa naučil kriticky rozmýšľať a efektívne vyhľadávať informácie či zdroje. Toto všetko som významne využil pri investigatívnej práci, riadení našej organizácie či pri vysvetľovaní dôvodov jej činnosti a existencie.“