ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej založenia v roku 2002 sa jej v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry podarilo obsadiť priečku najlepšej slovenskej fakulty v kategórii “Ostatné spoločenské vedy”, a to päť rokov v rade.

Od roku 2010 sídlime v budove na Mlynských luhoch, ktorá okrem moderných a sviežich priestorov ponúka aj miesta na výučbu či relax v našom parku. Ročne u nás študuje približne 800 študentov a pracuje asi 50 interných a externých vyučujúcich a výskumníkov. Patríme medzi menšie fakulty, no najmä vďaka tomu u nás vládne priateľská a otvorená atmosféra. Chodby lemujú zaujímavé tematické výstavy, núdza nie je ani o pohodlné gauče, ktoré poskytujú miesto na prácu na spoločných projektoch. Študenti majú k dispozícii knižnicu, moderné počítače alebo tiež bezplatné pripojenie na sieť WI-FI.

Štúdium

Za 16 rokov vznikli na fakulte fundované výskumné pracoviská i špičkový vedecký tím. Naši vyučujúci a výskumníci patria k špičkám vo svojich odboroch, väčšina z nich stále pôsobí aj v praxi. Vďaka ich odbornosti sú často oslovovaní slovenskými aj zahraničnými médiami, mnohí pôsobia v rôznych komisiách, výboroch, poradných skupinách a iných orgánoch. Na FSEV sa vracajú aj naši absolventi, ktorí so študentmi zdieľajú svoje skúsenosti. Na našich prednáškach a seminároch často vystupujú odborníci zo štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii či súkromného sektoru. Študenti majú možnosť zoznamovať sa a diskutovať so špičkovými expertmi alebo získavať dôležité kontakty.

Bakalárske i magisterské štúdium na FSEV je založené na princípe „menej predmetov, viac hodín“. Znamená to, že študijný plán pre všetky študijné programy na semester zvyčajne obsahuje v priemere 5 predmetov, pre ktoré sú pridelené viaceré dlhšie prednášky a semináre. Vďaka tomu sa môžu študenti problematike venovať do hĺbky, vyrábať vlastné prezentácie a organizovať debaty s rôznymi zaujímavými hosťami. Kvalitné vzdelanie ponúkame v piatich študijných programoch, ktoré reflektujú potreby pracovného trhu. Presadzujeme individuálny prístup, v študentoch pestujeme úctu a toleranciu, učíme ich kriticky uvažovať, formulovať a vyjadrovať ich vlastné názory.

Mimoškolské aktivity

Naši študenti sú aktívni v školských laviciach aj mimo nich. Takmer všetci totiž majú skúsenosť s prácou alebo stážou v štátnych či neštátnych organizáciách alebo sa zúčastňujú na vzdelávacích aktivitách, akými sú napríklad Modelové zasadnutie OSN (MUN) či Regionálna akadémia OSN (RAUN). Pravidelne navštevujú rôzne inštitúcie ktoré obohacujú ich štúdium. Na FSEV pôsobí aj Public Policy Book Club, kde študenti i neštudenti diskutujú o zaujímavých knihách z oblasti verejnej politiky.

Naši študenti sa môžu odreagovať aj prácou či oddychom v našej komunitnej záhrade alebo si posedieť v jedinečnom bufete Veget, ktorý prevádzkujú sami študenti FSEV. Každoročným vrcholom aktívneho študentského života na fakulte je festival FSEV FEST, ktorý už osem rokov organizujú sami študenti FSEV. Festival spája všetkých mladých ľudí – študentov i absolventov a vytvára priestor na veľmi zaujímavé prezentácie či diskusie.