Úspešní absolventi: Lenka Balážová-Fuseková

Foto: Lenka Balážová-Fuseková

Lenka sa z asistentskej pozície postupne prepracovala až k personálnej podpore niekoľkých oddelení medzinárodnej spoločnosti. Táto milá osôbka má vždy v rukáve nejakú vtipnú poznámku a pozitívna energia z nej vyžaruje na kilometre ďaleko.

Bakalársky titul máš z psychológie na Trnavskej univerzite. Čo ťa viedlo k pokračujúcemu štúdiu na FSEV?
Chcela som sa špecializovať na pracovnú psychológiu. Počas bakalárskeho štúdia som zistila, že je to oblasť psychológie, ktorá ma najviac zaujíma a baví. Súčasne som študovala aj manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dávalo mi zmysel profilovať sa týmto smerom.

WOW! 2 školy súčasne! Kde sa vzala táto myšlienka?
Mladosť pochabosť :). V 19-tich rokoch mi prišlo ako skvelý nápad mať širšie obzory a urobiť niečo viac. Samozrejme, s vekom prichádza rozum a  tým aj poznanie, že deň má len 24 hodín J. Napriek tomu som sa rozhodla nevzdať a bojovať až do konca. Hlavnou motiváciou pre toto rozhodnutie bolo skombinovať odbor, ktorý je viac filozofický, s takým, ktorý je viac analytický, čo sa mi, myslím, podarilo.

Je to super kombinácia J. Oľutovala si niekedy rozhodnutie prestúpiť na FSEV?
Nie J. Bolo to moje najlepšie študijné rozhodnutie. Splnilo moje očakávania čo sa týka obsahu, aj formy štúdia.

Aký typ študenta si bola?
Bola som typická študentka, ktorý najlepšie pracuje pod tlakom J. Je dôležité, aký je súlad medzi typom študenta a spôsobom štúdia. Myslím si, že študenti, ktorí sa pripravujú s väčším časovým predstihom, sú vo väčšej pohode a majú väčší priestor na prepracovanie prvotných nápadov. Na druhej strane, žijeme v dobe, ktorá si priam vyžaduje reagovať tu a teraz na aktuálne situácie/zadania/problémy. Preto, ak sa študenti naučia pracovať pod časovým a kapacitným stresom a zbytočne nepodliehať panike J, budú lepšie zvládať aj pracovné prostredie.

Foto: Sweet Humility

Myslím, že svojou odpoveďou si upokojila nejedného študenta, ďakujeme :D. Momentálne pôsobíš v Tescu, povieš nám o svojej ceste?
Začínala som už počas školy, v rámci Internship programu. Po skončení štúdia som zostala pracovať na trvalý pracovný pomer a nastúpila som na pozíciu osobnej asistentky generálneho riaditeľa, kde som pretrvala približne 9 mesiacov. Bola to skvelá štartovacia pozícia, mala som možnosť spoznať ľudí, procesy, či kultúru spoločnosti. Keďže mojím snom bolo aj naďalej pracovať na personálnom oddelení, ďalšou pozíciou na mojej ceste bola rola HR koordinátora, kde som sa stretla s recruitingom, engagementom, onboardingom, talentovým cyklom a inými personálnymi procesmi. Po necelom roku som sa posunula na pozíciu Personálnej manažérky, kde som personálne supportovala 3 oddelenia Centrálnej kancelárie. Okrem toho, že som sa zoznámila aj s ďalšími personálnymi procesmi ako je odmeňovanie, organizačný dizajn, či štrukturálne zmeny, mala som možnosť vyskúšať si prácu v medzinárodnom tíme. Po takmer dvoch rokoch som sa posunula na pozíciu Manažérky odmeňovania, kde sa zaoberám odmeňovaním a benefitmi.

Postretol ťa na tejto ceste nejaký neúspech, ktorý si premenila na super pozitívnu vec?
Navonok neúspech bol, keď sa mi z pozície asistentky nepodarilo prestúpiť na oddelenie marketingu, kde sa mi rysovala pozícia v tíme obchodného plánovania, ale bola z toho super pozitívna vec, lebo som sa vďaka tomu dostala na moje vysnívané personálne oddelenie J.

Aké poznatky zo štúdia využívaš v práci v Tescu?
Vďaka FSEV mi neboli cudzie náborové aktivity ako pohovory, dotazníky, či assessment centrá. Bola mi blízka téma motivácie, spokojnosti zamestnancov, či spätnej väzby, čo sú témy, ktoré sa v prostrediach súčasných spoločností objavujú veľmi často. Mala som predstavu aj o tom, čo je poslanie, či hodnoty spoločnosti. 

Čo nám vieš povedať o nepracovnom prínose Tesca?
Najväčším nepracovným prínosom sú v Tescu jednoznačne ľudia. Mám to šťastie, že pracujem v kolektíve, ktorý vždy drží spolu, kde funguje vzájomná pomoc, a ktorý sa spolu dokáže aj zabaviť. Takže Tesco jednoznačne veľmi pozitívne prispelo k môjmu sociálnemu životu J.

Foto: TESCO Stores SR

Študenti bakalárskeho ročníka ťa môžu poznať z prednášky na jednom z ich predmetov. Aký bol pocit byť opäť na FSEVke a vyskúšať si to z opačnej strany?
Bola to kombinácia stresu, nostalgie a radosti J. V prvom rade som bola šťastná a hrdá, že mám príležitosť na chvíľu sa vrátiť na FSEV, pretože som sa tam vždy cítila dobre. Na druhej strane to bolo do určitej miery aj stresujúce, keďže mi záležalo na tom, aby moje doterajšie skúsenosti boli pre budúcich kolegov aspoň trochu užitočné. 

Veľmi pekne ďakujem za ochotu odpovedať na moje otázky.  Poslednou ešte je, či máš nejaký odkaz pre našich budúcich študentov?
Budúcich študentov FSEV chcem ubezpečiť, že svoje rozhodnutie nastúpiť na túto školu nebudú ľutovať a môžu sa tešiť na to, že raz budú z tejto školy odchádzať s bohatými vedomosťami.

Autorka: LH