Vieš, aké štipendiá na FSEVke existujú a ako ich získať?

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka tri typy štipendií. Sociálne, motivačné (prospechové a mimoriadne) a štipendium ponúkané z vlastných zdrojov. Inými slovami, ak si chceš zarobiť bez robenia, teraz zistíš ako.

Zdroj: MUNI.cz

Sociálne štipendium

Na to, aby si ho získal, potrebuješ priniesť vypísanú žiadosť na predpísanom tlačive. Okrem tlačiva sa však priprav aj na to, že musíš priniesť množstvo úradných dokumentov. Vzor tlačiva a všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Výšku príjmu, okruh ľudí a hranicu príjmu určuje všeobecne záväzný predpis vydaný ministerstvom školstva. S tým už veľa nespravíme.

Štipendium nemôžeš dostať, ak si už dosiahol prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského štúdia, študuješ externe alebo dlhšie, ako by si mal. Prípadne, ak si ho už priznal na inej fakulte.

Ak si nespokojný a myslíš si, že by si ho mal dostať, môžeš proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia podať odvolanie, ktoré posúdi ministerstvo.

Zdroj: navysokej.sk

Motivačné štipendium

Prospechové štipendium

Prospechové štipendium môžeš dostať za všetky ročníky, na FSEV sa priznáva počnúc letným semestrom prvého ročníka.

Na jeho získanie je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok (niekedy ťažších, inokedy veľmi ľahkých): nesmieš mať prerušené štúdium, musíš úspešne absolvovať všetky zapísané predmety (A-E), získať minimálne 54 kreditov a nemať zapísaný predmet opakovane.

Ak si prvákom na bakalárskom stupni a nemal si prerušené štúdium, získal si aspoň 30 kreditov a úspešne si absolvoval všetky zapísané predmety (A-E), môžeš získať prospechové štipendium za zimný semester.

Ak tvoje štúdium bezprostredne nadväzuje na magisterské štúdium, získal si minimálne 27 kreditov neprerušil si štúdium, tak ho môžeš získať aj ako prvák na magisterskom stupni, a to aj keď ideš na magistra na iný študijný program, fakultu či vysokú školu.

Aj keď si splnil všetky vyššie uvedené podmienky, stále to neznamená, že štipendium dostaneš. Musíš byť medzi prvými 10 % študentov s najlepším prospechom v danom stupni a študijnom programe. Aby si ho dostal, nemusíš vypĺňať žiadnu žiadosť, štipendium ti bude pridelené automaticky. Iba ak si neštudoval bakalára na FSEV, vtedy musíš podať žiadosť.

Mimoriadne štipendium

Získaš ho buď za mimoriadny študijný výsledok, alebo za mimoriadny výsledok vo výskumnej, športovej či umeleckej oblasti. Keďže na jeho priznanie nemáš žiaden právny nárok, nemôžeš proti nemu podať opravný prostriedok.

Zdroj: sportagency.sk

Štipendiá z vlastných zdrojov FSEV UK

Dostaneš ho za výnimočne kvalitnú záverečnú prácu, vynikajúce plnenie študijných povinností, výborný výsledok vo výskume a reprezentovanie FSEV UK. Avšak o tom či ho naozaj dostaneš, rozhoduje dekan/ka fakulty. Inými slovami, vždy keď vyhráš v športe, neváhaj a hovor každému, že si zo FSEVky, pretože nikdy nevieš…

Získanie štipendia je veľká motivácia viac sa snažiť. A prečo by si sa nemal, keď si učením sa môžeš zarábať? Len si to prepočítaj, budeš sa učiť o hodinku dlhšie a ušetríš veľa hodín strávených v práci. A dokonca budeš väčší odborník vo svojej oblasti.

Chceš sa dozvedieť viac? Klikni SEM a prečítaj si Štipendijný poriadok FSEV UK!

Autor: T.K.