Zbierame medzinárodné skúsenosti

Študentky a študenti FSEV sa aj v tomto roku zúčastnili RAUN – Regional Academy on the United Nations (Regionálna akadémia OSN). Od 23. do 25. januára 2019 reprezentovali našu FSEV vo Viedni Bibiana Bajzová, Katsiaryna Lozka, Jakub Velič a Donald Wertlen. Úspešne prezentovali svoj celoročný výskum na témy Drug use prevention and drug use disorder treatment; The Role of Education in Preventing Child Trafficking; The development of anticipatory regulation for emerging technologies.

RAUN vzdeláva mladých ľudí v otázkach týkajúcich sa OSN a medzinárodnej spolupráce. Cieľom projektu je poskytnúť účastníkom dôkladné poznatky o OSN a jej funkciách, zvýšiť ich kultúrne povedomie a otvorenosť a vytvoriť fórum pre spoluprácu a akademickú výmenu.

Vďaka projektu RAUN sa študentky a študenti zlepšujú v skupinovej spolupráci, participujú na výskumoch OSN, stretávajú ľudí z národných a medzinárodných agentúr. Program bol rozdelený do troch stretnutí, tie sa konali v Bratislave-Viedni, v Budapešti a nakoniec vo Viedenskom medzinárodnom centre OSN. Tento ročník bol v znamení Innovation for Development: Towards Sustainable, Inclusive, and Peaceful Societies.