Zo života doktoranda: Peter Maňo

Volám sa Peter Maňo a som doktorandom pod vedením Martina Kanovského na Ústave sociálnej antropológie na našej fakulte, ako aj na Ústave religionistiky na FF MU v Brne. V júli 2018 som spolu s ostatnými členmi tímu LEVYNA (Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství) vyrazil na pravidelnú výskumnú expedíciu na ostrov Maurícius.

Spolu s ďalšími spolupracovníkmi z USA a Veľkej Británie sme zbierali dáta pre šesť rôznych projektov zameraných najmä na náboženské predstavy a správanie. Ja som konkrétne viedol výskum motivácií veriacich k účasti na niektorých náboženských rituáloch, a zároveň som testoval experimentálnu štúdiu s použitím tabletov, ktorá sa zaoberala partnerskými preferenciami ľudí v rôznych náboženských a sekulárnych kontextoch.

Maurícius som si pôvodne nezvolil sám, ale dostal som sa k nemu cez účasť na jednej výskumnej expedícii v roku 2013. Vtedy som sa zoznámil so svojím budúcim externým školiteľom a súčasným dobrým priateľom Dimitrisom Xygalatasom, ktorý bol vedúcim expedície a zvolil si Maurícius ako miesto pre výskum extrémnych rituálov – ich evolučných funkcií a vplyvov na zdravie. Od tohto momentu som sa, či už ako súčasť tímu Levyna, alebo individuálne, na ostrov pravidelne vracal a ten sa tak postupne stal aj mojím vlastným výskumným terénom. Najviac času som strávil v komunitách Hinduistov, Tamilov a Marathi, kde som pomocou etnografických a experimentálnych metód skúmal prepojenie náboženstva a morálky, ako aj signalizačné a komunikačné aspekty kolektívnych náboženských rituálov.

Výskum za hranicami mi dal jedinečnú možnosť spolupráce s medzinárodným tímom v kultúrne dosť odlišnom prostredí, čo je neoceniteľná skúsenosť. Vďaka výskumným expedíciám som nadobudol znalosti a skúsenosti, ktoré ma v kariére výrazne posúvajú, a taktiež kontakty, ktoré pri svojej práci intenzívne využívam. V neposlednom rade som sa dostal k dátam a zdrojom, k akým by som bez vycestovania nemal prístup, a ktoré mi umožňujú odvádzať kvalitnú vedeckú prácu. Za zlomový moment v mojom prípade považujem svoje prvé dlhodobejšie vycestovanie do zahraničia cez program Erazmus v bakalárskom stupni na FSEV UK – od tohto momentu som v zahraničí strávil drvivú väčšinu akademického života, čo vo výraznej miere formovalo moje životné smerovanie. Všetkým študentom preto odporúčam, aby využili každú dostupnú možnosť na vycestovanie, môže Vám to zmeniť život v tom najlepšom zmysle slova.

Viac o mojom výskume si môžete prečítať tu:

https://muni.academia.edu/PeterMaňo
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Mano

Autor a foto: Peter Maňo