Zoznámte sa s budúcou bakalárkou európskych štúdií

Ako ste už mohli vyčítať z nadpisu, pripravili sme si pre vás rozhovor s budúcou bakalárkou, ktorá študuje na našej FSEV študijný program európske štúdiá. Ak aj ty uvažuješ nad voľbou tohto programu, určite čítaj ďalej. 21-ročná Natália ti povie všetko, čo ťa zaujíma.

Na úvod by si nám mohla povedať ako si sa dozvedela o FSEV?
O FSEV som sa dozvedela úplnou náhodou. Pravdupovediac si ani veľmi nepamätám presný priebeh, no zrejme som na ňu natrafila na facebookovej stránke školy, keď som si robila prieskum potencionálnych vysokých škôl.

Vždy si sa videla ako absolventkou európskych štúdií? Ak áno, čo ťa k tomu viedlo?
Vždy ma zaujímali humanitné predmety a aktuálna politická situácia doma i vo svete. Konkrétne európske štúdia však neboli vždy mojím snom. Skôr som na to narazila úplnou náhodou a koncept štúdia sa mi natoľko zapáčil, že som si neváhala podať prihlášku.

Aké boli začiatky tvojho štúdia?
Neboli najľahšie, keďže bolo treba nabehnúť na nový učebný režim. Výučba na európskych štúdiách prebieha v anglickom jazyku, čo pre mňa znamenalo, prispôsobenie sa aj tomuto aspektu štúdia. Ale stačilo pár týždňov, a dostala som sa do toho.

Nepodelíš sa s nami aj o nejakú zábavnú príhodu alebo zaujímavosť?
Na úplnom začiatku sme si museli s mojimi spolužiačkami zvykať na jednu vec. Síce je naše štúdium v anglickom jazyku, naši profesori sú prevažne zo Slovenska. To znamená, že každý rozpráva po anglicky iným štýlom a taktiež aj iným prízvukom, na čom sme sa zo začiatku aj v mnohých prípadoch zasmiali.

Využívaš skúsenosti zo svojho štúdia aj v osobnom živote?
Určite áno. Minimálne v tom, že sa oveľa viac orientujem v politike a dianí na pôde Európskej únie. Veľkou výhodou je už spomínaná znalosť anglického jazyka, pretože som sa v ňom naučila nielen písať, ale aj čítať na oveľa odbornejšej úrovni.

Čo si myslíš, čo bude pokračovať po tom, ako si prevezmeš svoj diplom?
Po prevzatí bakalárskeho diplomu by som chcela pokračovať na magisterskom stupni. Po ňom som si nie úplne istá, no tento odbor má relatívne široké zameranie, takže to určite môže byť práca v nejakej medzinárodnej alebo mimovládnej organizácií, ale napríklad aj v štátnej správe.

Na záver, by si nám mohla povedať pár dôvodov, prečo by sa mali budúci vysokoškoláci rozhodnúť práve pre európske štúdiá.
V tom mám úplne jasno. Určite ťa táto škola všeobecne naučí prezentovať pred ľuďmi, čo mi robilo zo začiatku najväčší problém. Získaš taktiež skúsenosti o písaní odborných prác v anglickom jazyku a v neposlednom rade si rozšíriš vedomosti o európskom dianí.

Autorka: Barbara Pafčová