Štúdium na FSEV UK

Pozývame ťa na Deň otvorených dverí! 4. marca o 19:00 sa ti na Instagram livestreame predstavia všetky študijné programy. 

Prihlášky na bakalárske a magisterké štúdium prijímame do 31. marca

O FSEVke

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej založenia v roku 2002 sa nám v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry podarilo obsadiť priečku najlepšej slovenskej fakulty v kategórii “Ostatné spoločenské vedy”, a to päť rokov v rade.

© 2021 FSEV UK.