POVEDALI O FSEV

„Mám rád, keď sú moje názory konfrontované s inými. Žijem v dobe, v ktorej je veľmi ľahké uzavrieť sa do vlastnej bubliny a iné názory nevnímať. Rád si vypočujem odlišné pohľady. Buď prehodnotím, že som sa mýlil, alebo sa v mojom názore môžem viac utvrdiť. Práve toto zažívam na FSEVke a som za to rád.“

Róbert Martin Hudec

študent - verejná politika

„Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu, zapájať sa do aktivít. Teší ma, že FSEV na to ponúka dostatok príležitostí. Vďaka štúdiu som si zlepšil komunikáciu a kritické myslenie. Počas i mimo výučby diskutujeme o aktuálnych spoločenských témach, tvoríme argumenty, reagujeme na iných a rozširujeme si obzory.“

Jakub Gábor

študent - európske štúdiá

„Najväčšia pridaná hodnota bola podľa mňa to, že bolo od nás vyžadované, aby sme veciam rozumeli a nie sa ich učili naspamäť, rovnako rozvíjanie analytického myslenia, ktoré je základom mojej dnešnej práce.“

Katarína Böhmová

UX Researcher

„Na našej fakulte som sa naučil kriticky rozmýšľať a efektívne vyhľadávať informácie či zdroje. Toto všetko som významne využil pri investigatívnej práci, riadení našej organizácie či pri vysvetľovaní dôvodov jej činnosti a existencie.“

Matúš Čupka

Zelená hliadka

„Štúdium mi dalo kozmopolitný pohľad. Oceňujem prívetivý učiteľský zbor a ich svieži prístup k štúdiu. Vyhovoval mi študijný plán založený na seminároch a veľa samoštúdia, motivácia študovať a inšpirovať sa na zahraničných univerzitách.“

Denisa Nepali

Ústav orientalistiky SAV

„Najviac ma oslovili predmety, ktoré mi umožnili stretnúť sa s ľuďmi z praxe alebo vyskúšať si psychologické metódy a nástroje. Získala som iný pohľad na to, ako funguje reálny svet. FSEV je moderná fakulta otvorená voči akejkoľvek diverzite. Vďaka komornej atmosfére sa cítim byť súčasťou fakulty.“

Patrícia Varačková

študentka - sociálna a pracovná psychológia