antro1

Študuj sociálnu antropológiu na FSEVke

Sociálna antropológia sa na FSEV učí na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Skúma kultúru a spoločenské vzťahy a procesy.


Antropológia pomáha odstraňovať etnocentrizmus: pokrivený pohľad na iných cez filter vlastnej kultúry. Každý antropológ či antropologička, ktorí dnes berú vážne svoju prácu, preto vyznáva myšlienku, že nemožno jednu kultúru nadraďovať nad iné. Jedna kultúra môže prejavovať väčšiu komplexnosť či rýchlejší rozvoj po technologickej či ekonomickej stránke, no iné zas môžu byť funkčnejšie v odlišných oblastiach, napríklad pri starostlivosti o slabých či v spoločenskej komunikácii. Túto rozdielnosť kultúr možno najlepšie skúmať etnografickou metódou, ktorá je typická pre antropológiu.

Počas štúdia sa antropológ a antropologička naučí, prečo niektorí Slováci nedokážu vychádzať s Rómami, prečo sa 

Stredoeurópania tak veľmi boja utečencov a aké nebezpečné je šírenie nenávisti vďaka sociálnym médiám a politikom.

 Umožňuje napríklad pochopiť ako a prečo nás odlišuje vkus v obliekaní alebo nákupné správanie a ako sociokultúrne podmienky ovplyvňujú výber životného partnera. Poznanie podobností a rozdielností antropológom umožní pochopiť, prečo sú si všetci ľudia takí blízki a podobní.

Záleží nám na tom, aby naši študenti prichádzali do kontaktu s teóriou i praxou. Naše študentky a študenti sa zúčastňujú terénnych výskumov. Získavajú na nich zručnosti, ktoré ich odlišujú od ostatných študentov sociálnych a humanitných vied. Pomáhajú im tým uplatniť sa na trhu práce. Nielenže sa naučia komunikovať v prostredí, ktoré dovtedy nepoznali, ale budú ho vedieť aj pochopiť a ovplyvniť.

Antropológia sa pozerá na človeka v rôznych situáciách. Na rozdiel od psychológie či sociológie sa nepozerá na človeka v laboratóriu, ale snaží sa začleniť do komunity a stať sa jedným zo skupiny. Jej cieľom je pochopiť myslenie ľudí, prečo považujú niektoré veci za dôležité a iné nie, aké majú rituály a zvyklosti.

Okrem štúdia pravidelne organizujeme rôzne konferencie a workshopy, na ktorých sa zúčastňujú naše pedagogičky a pedagógovia, výskumníčky a výskumníci, ale najmä študentky a študenti. Svoje teoretické vedomosti tak môžu aplikovať na praktické problémy, ktoré v oblasti sociálnej antropológie existujú. Samozrejmosťou sú aj neformálne podujatia – ústavovice, ktoré nám všetkým poskytujú priestor na neformálne rozhovory, utužovanie vzájomných vzťahov a príležitosť získať nové kontakty, ktoré môžu byť užitočné počas štúdia alebo po jeho skončení.

Široká škála uplatnenia

V štátnej i súkromnej sfére, vo vede a výskume, v armáde i mimovládnom sektore je potrebné – a s rastúcou rôznorodosťou obyvateľstva bude stále dôležitejšie – poznanie rôznosti a podobnosti medzi ľuďmi.

Keďže sociálna antropológia na FSEV UK je dlhodobo považovaná za najlepšiu na Slovensku, treba sa učiť od najlepších. Riešime špičkové medzinárodné vedecké i na prax orientované projekty, organizujeme konferencie a workshopy, pričom základom všetkých prác je na prax orientovaný terénny výskum. Diplom od nás je porovnateľný s najlepšími školami tohto druhu v strednej Európe. 

Norbert Maur

Norbert Maur
senior programový manažér, Nadácia Pontis

“Naučil som sa používať výskumné metódy, analyzovať dáta, dizajnovať výskum. Toto všetko teraz využívam v Nadácii Pontis. Pomáhame organizáciám, ktoré menia vzdelávanie na Slovensku nastaviť ich dlhodobý zber dát. Dáta ich učíme ich analyzovať a vyhodnocovať.”

dasa bombjak

Dáša Bombjaková
výskumníčka

“Študovať na FSEVke bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote.Nezáležalo, či som najlepšia alebo či ma má niektorý pedagóg rád, keď som na sebe pracovala, môj progres bol ocenený a spätná väzba užitočna. Ústav sociálnej antropológie ma posunul ďalej, mám naň najšťastnejšie spomienky zo všetkých inštitúcií, na ktorých som študovala. Na ústave sa vyformovala komunita, v ktorej panovala priateľská atmosféra medzi učiteľmi a študentmi. Mohli sme sa im zdôveriť, a keď sme niečo nestíhali alebo nevedeli, ochotne nám pomohli.”

Pedagogický a vedecko-výskumný profil pracoviska je interdisciplinárny. Pracovníci a pracovníčky ústavu riešia viacero domácich i medzinárodných projektov a sú členmi významných domácich i zahraničných vedeckých a odborných komisií a orgánov.

Profily všetkých našich vyučujúcich nájdeš tu.

Andrej Mentel

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

Predtým, než sa dostal k antropológii, vyštudoval biomedicínsku fyziku. Základy v prírodných vedách využíva aj vo svojom výskume, ktorý sa momentálne týka rituálov a náboženstva. Pri nich si všíma hlavne ich funkciu v evolúcii kultúry a spoločnosti. Okrem toho skúma aj to, ako v rôznych spoločnostiach prebieha výchova a vzdelávanie, zvlášť so zameraním na to, ako ľudia nadobúdajú poznatky o prírode a zdraví. Regionálne sa zameriava hlavne na balkánske krajiny, predovšetkým na Bosnu a Srbsko.

Andrej Mentel
jaroslava panakova

Mgr. Jaroslava Panáková, PhD.

Študovala sociálnu antropológiu na Petrohradskej štátnej univerzite a dokumentárnu tvorbu na pražskej FAMU. Vedecké projekty realizovala v Inštitúte Maxa Plancka pre etnologický výskum v Halle nad Sálou, v CNRS v Paríži, na Viedenskej univerzite a ÚESA SAV v Bratislave. Na FSEV UK pôsobí od roku 2012. Jej ústrednými vedeckými záujmami sú senzorická antropológia a ruská Arktída.


Nezmeškaj príležitosť stať sa súčasťou priateľskej komunity na FSEV UK

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tu. Tvoje otázky radi kedykoľvek zodpovieme, neváhaj nám poslať správu.

Sleduj nás na Facebooku, kde sa dozvieš najaktuálnejšie informácie z diania ústavu.
Tešíme sa na teba v septembri.

Andrej Mentel

Mgr. Andrej Mentel, PhD.
študijný poradca

Vieme, že vybrať si štúdium nie je jednoduchá úloha, a preto sa nám neváhaj ozvať. Radi ti pomôžeme a poradíme

© 2021 FSEV UK.