ekon2

Porozumej číslam a nauč sa myslieť analyticky

Aplikovaná ekonómia na FSEVke sa dá študovať na bakalárskom a magisterskom stupni. Študentky a študentov učíme porozumieť rôznym ekonomickým javom a procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú. Učíme ich tiež odborne identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich matematicko-ekonomické modely a nájsť vhodné metódy ich aplikácie.

 

Zaujímajú ťa problémy ako:

– Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt?

– Zvýši sa plat primátora, ak klesne nezamestnanosť?

– Prečo nie je pokles cien vítaným javom?

– Ako mám zostaviť portfólio investícií, aby som do 5 rokov dosiahol/la čo najvyšší výnos?

– Prečo klesá hodnota peňazí v čase?

 

To, ako tieto otázky správny formulovať a hlavne získať teóriu alebo výpočtom podložené odpovede zistíš na predmetoch ako Mikroekonómia, Makroekonómia, Teória hier, Ekonometria, Bankovníctvo, Finančné investovanie alebo Simulácie. Ak chceš vedieť viac o predmetoch a ich výučbe, pozri si náš študijný plán (Bc. a Mgr.).

Prečo ísť študovať k nám a čo ťa čaká?
1.Učiť sa budeš v príjemnom a modernom prostredí. Sme menšie pracovisko, a preto si vždy vieme na teba nájsť čas a zvoliť individuálnejší prístup.

2. Náš študijný program bol zostavený tak, aby všetky predmety na seba logicky nadväzovali a postupňe ťa nasmerovali k správnemu analytickému mysleniu.

3. Súčasťou štúdia je práca s rôznym softwarovým vybavením a výpočtovou technikou. Na konci štúdia si budeš môcť do CV zapísať aj tieto zručnosti.

4. Ako jeden z mála ekonomických odborov ponúkame našim študentom možnosť absolvovať prax. Ide o prax, ktorú ti vieme zabezpečiť na miestach ako Ekonomický ústav SAV alebo v spoločnosti CRIF špecializujúcej sa na dátové spracovanie. Vyššie ročníky sa môžu uchádzať o prax v Národnej banke Slovenska alebo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

5. Náš študijný program ti v značnej miere umožní zostaviť si svoj vlastný študijný plán tak, aby ti čo najviac vyhovoval. Chceš viac voľného času v druhom ročníku? Tak si trošku v prvom zamakaj – alebo naopak. Svoj výber predmetov môžeš rozšíriť aj o predmety z iných programov či fakúlt.

econ_viktoria_saskovicova

Viktória Šaškovičová
biznis koordinátorka pre krajiny stredného východu, Swiss Re

“Myslím, že je dobré ísť do zahraničia a naučiť sa nové veci, ale dôležité je priniesť vedomosti a skúsenosti späť na Slovensko. FSEVka mi poskytla kvalitné vzdelanie doma, ale umožnila mi počas štúdia vycestovať do Litvy a do Slovinska. Okrem zlepšenia jazyka som spoznala nové kultúry a spolupracovala s ľuďmi z celého sveta. Tieto skúsenosti dodnes využívam v Swiss Re.”

econ_Michaela_Komová

Michaela Komová
risk analytička, Tatrabanka

“Na štúdiu sa mi páčilo, že miesto memorovania poučiek dáva dôraz na logické a analyticé myslenie. FSEV mi umožnila ísť dvakrát na Erasmus do Nemecka a Portugalska, čo považujem za skvelú príležitosť a obohatenie štúdia. Hneď po štátniciach som sa zamestnala priamo v odbore a momentálne využívam všetký štatistické a matematické predmety z našej fakulty v pracovnom živote. Z teoretických využívam hlavne bankovníctvo. Ako risk analytička často otváram moje poznámky a knihu z ekonometrie, aby som sa utvrdila v predpokladoch, hypotézach a štruktúre modelu, na ktorom pracujem.”

Členovia nášho pedagogického tímu sú zároveň aj odborníkmi pôsobiacimi vo vedeckej oblasti. Vyučuje u nás Marián Vavra, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom v Národnej banke Slovenska. Marián v minulosti vyučoval rôzne ekonomické a ekonometrické predmety aj na University College London, Singapore Institute of Management a Birkbeck College.

Spolupracujeme aj s odborníkmi z externého prostredia ako je napríklad Thomas Davoin zo Švajčiarska, ktorý zabezpečoval výučbu predmetu Hodnotenie makroekonomických politík: teória a prax. Profily našich kolegov aj predmety, ktoré ťa budú učiť, nájdeš tu.

econ_tomas_domonkos

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Riaditeľ Ústavu ekonómie sa vo svojej pedagogickej aj vedeckej praxi venuje najmä kvantitatívnej ekonomike, ktorá je zameraná na verejné financie, daňovú politiku, dôchodkový systém a makroekonomické modelovanie. V rokoch 2010, 2011 a 2013 prednášal analýzu dát a rozhodovania a operačný výskum na Univerzite v Redlands v Kalifornii. Výhodu Ústavu ekonómie oproti iným podobným odborom vidí hlavne v tom, že študenti a študentky majú možnosť prepájať získané znalosti s praxou priamo na uznávaných slovenských inštitúciách – Ekonomický ústav SAV, Ministerstvo financií či Národná banka Slovenska.

econ_tomas_domonkos
econ_veronika_mitkova

Ing. Veronika Miťková, PhD.

Na FSEVke pôsobí od roku 2003. Zabezpečuje výuku celofakultného predmetu Úvod do ekonómie. Chcete vedieť modelovať externé šoky, ktoré môžu vplývať na hospodárstvo krajiny a následne z toho vyvodiť hospodársko-politické závery? Ste na správnom mieste – toto všetko sa naučíte na predmetoch pod vedením doktorky Miťkovej. Vo svojej vedeckej činnosti sa aktuálne venuje štrukturálnym efektom pandemickej krízy.

Nezmeškaj príležitosť stať sa súčasťou priateľskej komunity na FSEV UK

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tuTvoje otázky radi kedykoľvek zodpovieme, neváhaj nám poslať správu.

Sleduj nás na Instagrame alebo Facebooku, kde sa dozvieš najaktuálnejšie informácie z diania ústavu. 
Tešíme sa na teba v septembri.

econ_mirka_janosova

Mirka Jánošová
študijná poradkyňa

Vieme, že vybrať si štúdium nie je jednoduchá úloha, a preto sa nám neváhaj ozvať. Radi ti pomôžeme a poradíme. 

© 2021 FSEV UK.