ostudiu3

Poď študovať na FSEV UK

Študijné programy

Aplikovaná ekonómia

Európske štúdiá

Mediamatika

Sociálna a pracovná psychológia

Sociálna antropológia

Verejná politika

 

Na FSEV si môžeš vybrať zo šiestich študijných programov v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Výučba prebieha v nových moderných priestoroch na Mlynských luhoch v Bratislave. Vyučujú u nás špičkoví odborníci a odborníčky. Mnohí majú okrem vynikajúcich akademických úspechov na konte aj roky praxe v štátnom aj súkromnom sektore alebo v neziskových organizáciách.

 

Vyber si študijný odbor

Aplikovaná ekonómia

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium

Európske štúdiá

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Magisterské štúdium v angličtine
Doktorandské šúdium (SJ alebo AJ)

Mediamatika*

Bakalárske štúdium

*vyučuje sa na UK v Martine

Sociálna a pracovná psychológia

Bakalárske štúdium
Bakalárske štúdium v angličtine
Magisterské štúdium
Doktorandské šúdium

Sociálna antropológia

Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Doktorandské štúdium (SJ alebo AJ)

Verejná politika

Magisterské štúdium
Doktorandské šúdium 

Prihláška a prijímacie konanie

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tu Študentov a študentky prijímame na základe výsledku externej časti maturity zo slovenského jazyka a výsledku externej časti maturity z anglického jazyka (resp. jazykových certifikátov alebo SCIO testov). Ak máš záujem o študijný program aplikovaná ekonómia alebo európske štúdiámôžeš získať bonusové body aj za výsledok maturity z matematiky alebo SCIO testov. Vždy aktuálne informácie o prijímacom konaní nájdeš na oficiálnej stránke fakulty.

Vyber si študijný program

Aplikovaná ekonómia

Bc. štúdium
Mgr. štúdium

Európske štúdiá

Bc. štúdium
Mgr. štúdium
MA štúdium v angličtine 
PhD. štúdium (SJ alebo AJ)

Mediamatika*

Bc. štúdium

*Program sa vyučuje na UK v Martine

Psychológia

Bc. štúdium
BA štúdium v angličtine
Mgr. štúdium
PhD. štúdium (SJ alebo AJ)

Sociálna antropológia

Bc. štúdium
Mgr. štúdium
PhD. štúdium (SJ alebo AJ)

Mgr. štúdium

Prihláška a prijímacie konanie

Prihlášku posielaš elektronicky cez stránku https://e-prihlaska.uniba.sk. Inštrukcie k vyplneniu prihlášky nájdeš tu. Študentov a študentky prijímame na základe výsledku externej časti maturity zo slovenského jazyka a výsledku externej časti maturity z anglického jazyka (resp. jazykových certifikátov alebo SCIO testov). Ak máš záujem o študijný program aplikovaná ekonómia alebo európske štúdiámôžeš získať bonusové body aj za výsledok maturity z matematiky alebo SCIO testov. Vždy aktuálne informácie o prijímacom konaní nájdeš na oficiálnej stránke fakulty.

© 2021 FSEV UK.