MY SME FSEV

Študenti a študentky, vyučujúce a vyučujúci, zamestnanci, absolventi a priatelia fakulty. My všetci tvoríme jedinečnú atmosféru a radi u nás vítame nové tváre. Tešíme sa na nových prvákov a prváčky, záleží nám na tom, aby sa zo žiakov stali študenti. Lebo byť študentom na univerzite znamená byť kolegom, vyrovnaným partnerom, plnohodnotnou súčasťou jedného celku. Inšpirujeme sa navzájom, napredujeme a zlepšujeme sa v tom, čo robíme, čo nás baví a napĺňa. Tešíme sa aj na nové tváre zo zahraničia – na študentov, ktorí si nás vybrali pre ich zahraničné mobility. Každý deň môžeme stretnúť niekoho nového, na prednášky pozývame hostí – mimoriadnych ľudí z praxe, ktorí nám venujú ich vzácny čas, pozornosť, zdieľajú s nami skúsenosti a sú pre nás motiváciou.

MLADÁ, DRAVÁ, TVORIVÁ

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej založenia v roku 2002 sa nám v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry podarilo obsadiť priečku najlepšej slovenskej fakulty v kategórii “Ostatné spoločenské vedy”, a to päť rokov v rade. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Uspeli sme tak v konkurencií odborov, po ktorých je v súčasnosti najväčší dopyt – informatika, strojárstvo, či stavebníctvo.

MODERNÉ PRIESTORY, DYNAMICKÉ PROSTREDIE

Od roku 2010 sídlime v budove na Mlynských luhoch v Bratislavskom Ružinove. Svieži vzhľad a nové vybavenie  ponúka dostatok možností na štúdium a prípravu študentov v interiéri, ako aj miesta na výučbu či relax v našom parku. Ročne u nás študuje približne 750 študentov a pracuje asi 50 interných a externých vyučujúcich a výskumníkov. Patríme medzi menšie fakulty a možno vďaka tomu u nás vládne priateľská a otvorená atmosféra. Chodby lemujú zaujímavé tematické výstavy, núdza nie je ani o pohodlné gauče, ktoré poskytujú miesto na prácu na spoločných projektoch. Študenti majú k dispozícii knižnicu, moderné počítače a, samozrejme, WI-FI.

EXPERTI A MIENKOTVORCI

Za 16 rokov existencie vznikli na fakulte expertné výskumné pracoviská i špičkový vedecký tím. Naši vyučujúci a výskumníci patria k špičkám vo svojich odboroch, väčšina z nich stále pôsobí aj v praxi. Vďaka tomu ich pravidelne oslovovujú slovenské aj zahraničné médiá, mnohí pôsobia v odborných komisiách, výboroch, poradných skupinách a iných orgánoch. Na FSEV sa vracajú aj naši absolventi, ktorí so študentmi zdieľajú svoje skúsenosti. Na našich prednáškach a seminároch často vystupujú odborníci zo štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii či súkromného sektoru. Študenti majú možnosť zoznamovať sa a diskutovať so špičkovými expertmi, a získavať tak inšpiráciu a dôležité kontakty.

INOVATÍVNE VYUČOVANIE

Štúdium na FSEV je založené na princípe „menej predmetov, viac hodín“.  Študijný plán na semester zvyčajne obsahuje len 5 predmetov. Vďaka tomu máme dlhšie hodiny a venujeme sa témam viac do hĺbky. Študenti a vyučujúci spoločne diskutujú, pozerajú filmy a dokumenty a organizujú debaty so zaujímavými hosťami. Kvalitné vzdelanie ponúkame v piatich študijných programoch, ktoré reflektujú potreby pracovného trhu. Presadzujeme individuálny prístup, v študentoch pestujeme úctu a toleranciu, učíme ich kriticky uvažovať, formulovať a vyjadrovať vlastné názory.

KEĎ CHCEŠ VIAC

Naši študenti sú aktívni aj vo voľnom čase. Mnohí majú skúsenosť s prácou alebo stážou v štátnych či neštátnych organizáciách, alebo sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ako napríklad medzinárodné Modelové zasadnutie OSN (MUN) či Regionálna akadémia OSN (RAUN). Pravidelne sa zúčastňujú exkurzií do NR SR, MZVaEZ, navštívili aj Múzeum Sigmunda Freuda v Londýne a Viedni. Na FSEV pôsobí aj Public Policy Book Club, kde študenti a priatelia FSEV diskutujú o zaujímavých knihách z oblasti verejnej politiky. Naši študenti sa môžu odreagovať aj prácou či oddychom v našej komunitnej záhrade alebo si posedieť v jedinečnom bufete Veget, ktorý prevádzkujú sami študenti FSEV. 

ČEREŠNIČKA NA ZÁVER

Každoročným vrcholom aktívneho študentského života na fakulte je decembrový festival FSEV FEST, ktorý už osem rokov organizujú sami študenti. Festival spája nás všetkých – študentov i absolventov, učiteľov aj ostatných zamestnancov a vytvára priestor na zaujímavé prezentácie a diskusie. Nechýba chutné občerstvenie a kapely. Pozvanie na FSEV už prijal aj prezident SR Andrej Kiska, herec SND Richard Stanke, reportérka a Slovenka roka 2018 Kristína Kövešová alebo Biela vrana Zuzana Hlávková. V novembri 2018 tiež organizujeme prvý univerzitný TEDx – multižánrová konferencia s netradičnými, no o to zaujímavejšími hosťami.