Kto je FSEV UK

Mladá, dravá, tvorivá

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej založenia v roku 2002 sa nám v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry podarilo obsadiť priečku najlepšej slovenskej fakulty v kategórii “Ostatné spoločenské vedy”, a to päť rokov v rade. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Uspeli sme tak v konkurencií odborov, po ktorých je v súčasnosti najväčší dopyt – informatika, strojárstvo, či stavebníctvo.

Moderné priestory, dynamické prostredie

Budova FSEV ponúka dostatok možností na štúdium a prípravu študentov v interiéri, ako aj miesta na výučbu či relax v našom parku. Ročne u nás študuje približne 750 študentov a pracuje asi 50 interných a externých vyučujúcich a výskumníkov. Patríme medzi menšie fakulty a vďaka tomu u nás vládne priateľská a otvorená atmosféra. Chodby lemujú zaujímavé tematické výstavy, núdza nie je ani o pohodlné gauče, ktoré poskytujú miesto na prácu na spoločných projektoch. Študenti majú k dispozícii knižnicu, moderné počítače a, samozrejme, wi-fi.

Experti a mienkotvorci

Na FSEVke nájdeš expertné výskumné pracoviská i špičkový vedecký tím. Naši vyučujúci a výskumníci patria k špičkám vo svojich odboroch, väčšina z nich pôsobí aj v praxi. Vďaka tomu ich pravidelne oslovovujú slovenské aj zahraničné médiá, mnohí pôsobia v odborných komisiách, výboroch, poradných skupinách a iných orgánoch. Na FSEV sa vracajú aj naši absolventi, ktorí so študentmi zdieľajú svoje skúsenosti. Na našich prednáškach a seminároch často vystupujú odborníci zo štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii či súkromného sektoru. Študenti majú možnosť zoznamovať sa a diskutovať so špičkovými expertmi, a získavať tak inšpiráciu a dôležité kontakty.

Inovatívne vyučovanie

Štúdium na FSEV je založené na princípe „menej predmetov, viac hodín“.  Študijný plán na semester zvyčajne obsahuje len 5 predmetov. Vďaka tomu máme dlhšie hodiny témy preberáme do hĺbky. Študenti a vyučujúci spoločne diskutujú, pozerajú filmy a dokumenty a organizujú debaty so zaujímavými hosťami. Kvalitné vzdelanie ponúkame v šiestich študijných programoch, ktoré reflektujú potreby pracovného trhu. Presadzujeme individuálny prístup, v študentoch pestujeme úctu a toleranciu, učíme ich kriticky uvažovať, formulovať a vyjadrovať vlastné názory.

Keď chceš viac

Naši študenti a študentky sú aktívni aj vo voľnom čase. Mnohí majú skúsenosť s prácou alebo stážou v štátnych či neštátnych organizáciách, alebo sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ako medzinárodné Modelové zasadnutie OSN (MUN) či Regionálna akadémia OSN (RAUN). Pravidelne sa zúčastňujú exkurzií do NR SR, MZVaEZ, navštívili aj Múzeum Sigmunda Freuda v Londýne a Viedni. Na FSEV pôsobí aj Public Policy Book Club, kde študenti a priatelia FSEV diskutujú o zaujímavých knihách z oblasti verejnej politiky. FSEVkári sa môžu odreagovať i prácou či oddychom v komunitnej záhrade alebo si posedieť v bufete Veget, ktorý prevádzkujú študenti FSEV.

Čerešnička na záver

Každoročným vrcholom aktívneho študentského života na fakulte je decembrový festival FSEV FEST, ktorý organizujú sami študenti. Festival spája nás všetkých – študentov i absolventov, učiteľov aj ostatných zamestnancov a vytvára priestor na zaujímavé prezentácie a diskusie. Nechýba chutné občerstvenie a kapely. Pozvanie na FSEV už prijal aj prezident SR Andrej Kiska, herec SND Richard Stanke, reportérka a Slovenka roka 2018 Kristína Kövešová alebo Biela vrana Zuzana Hlávková. Organizovali sme aj prvý univerzitný TEDx – multižánrovú konferencia s netradičnými, no o to zaujímavejšími hosťami.

Mladá, dravá, tvorivá

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je najmladšou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej založenia v roku 2002 sa nám v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry podarilo obsadiť priečku najlepšej slovenskej fakulty v kategórii “Ostatné spoločenské vedy”, a to päť rokov v rade. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Uspeli sme tak v konkurencií odborov, po ktorých je v súčasnosti najväčší dopyt – informatika, strojárstvo, či stavebníctvo.

Moderné priestory, dynamické prostredie

Budova FSEV ponúka dostatok možností na štúdium a prípravu študentov v interiéri, ako aj miesta na výučbu či relax v našom parku. Ročne u nás študuje približne 750 študentov a pracuje asi 50 interných a externých vyučujúcich a výskumníkov. Patríme medzi menšie fakulty a vďaka tomu u nás vládne priateľská a otvorená atmosféra. Chodby lemujú zaujímavé tematické výstavy, núdza nie je ani o pohodlné gauče, ktoré poskytujú miesto na prácu na spoločných projektoch. Študenti majú k dispozícii knižnicu, moderné počítače a, samozrejme, wi-fi.

Experti a mienkotvorci

Na FSEVke nájdeš expertné výskumné pracoviská i špičkový vedecký tím. Naši vyučujúci a výskumníci patria k špičkám vo svojich odboroch, väčšina z nich pôsobí aj v praxi. Vďaka tomu ich pravidelne oslovovujú slovenské aj zahraničné médiá, mnohí pôsobia v odborných komisiách, výboroch, poradných skupinách a iných orgánoch. Na FSEV sa vracajú aj naši absolventi, ktorí so študentmi zdieľajú svoje skúsenosti. Na našich prednáškach a seminároch často vystupujú odborníci zo štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácii či súkromného sektoru. Študenti majú možnosť zoznamovať sa a diskutovať so špičkovými expertmi, a získavať tak inšpiráciu a dôležité kontakty.

Inovatívne vyučovanie

Štúdium na FSEV je založené na princípe „menej predmetov, viac hodín“.  Študijný plán na semester zvyčajne obsahuje len 5 predmetov. Vďaka tomu máme dlhšie hodiny a témy preberáme do hĺbky. Študenti a vyučujúci spoločne diskutujú, pozerajú filmy a dokumenty a organizujú debaty so zaujímavými hosťami. Kvalitné vzdelanie ponúkame v šiestich študijných programoch, ktoré reflektujú potreby pracovného trhu. Presadzujeme individuálny prístup, v študentoch pestujeme úctu a toleranciu, učíme ich kriticky uvažovať, formulovať a vyjadrovať vlastné názory.

Keď chceš viac

Naši študenti a študentky sú aktívni aj vo voľnom čase. Mnohí majú skúsenosť s prácou alebo stážou v štátnych či neštátnych organizáciách, alebo sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ako medzinárodné Modelové zasadnutie OSN (MUN) či Regionálna akadémia OSN (RAUN). Pravidelne sa zúčastňujú exkurzií do NR SR, MZVaEZ, navštívili aj Múzeum Sigmunda Freuda v Londýne a Viedni. Na FSEV pôsobí aj Public Policy Book Club, kde študenti a priatelia FSEV diskutujú o zaujímavých knihách z oblasti verejnej politiky. FSEVkári sa môžu odreagovať i prácou či oddychom v komunitnej záhrade alebo si posedieť v bufete Veget, ktorý prevádzkujú študenti FSEV.

Čerešnička na záver

Každoročným vrcholom aktívneho študentského života na fakulte je decembrový festival FSEV FEST, ktorý organizujú sami študenti. Festival spája nás všetkých – študentov i absolventov, učiteľov aj ostatných zamestnancov a vytvára priestor na zaujímavé prezentácie a diskusie. Nechýba chutné občerstvenie a kapely. Pozvanie na FSEV už prijal aj prezident SR Andrej Kiska, herec SND Richard Stanke, reportérka a Slovenka roka 2018 Kristína Kövešová alebo Biela vrana Zuzana Hlávková. Organizovali sme aj prvý univerzitný TEDx – multižánrovú konferencia s netradičnými, no o to zaujímavejšími hosťami.

© 2021 FSEV UK.