V letnom semestri pokračujeme v online výučbe

V letnom semestri pokračujeme v online výučbe

Na dnešnom online zasadnutí krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave členky a členovia rokovali o priebehu letného semestra a prevádzke internátov. zasadnutia sa okrem členov krízového štábu zúčastnili aj dekanky a dekani fakúlt UK a zástupcovia Slovenskej technickej univerzity – rektor Miroslav Fikar a prorektor Oliver Moravčík. Výučba v letnom semestri…

Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky

Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky

BAKALÁR Bachelor of Arts in Psychology (vyučované v angličtine) Študijný poradca: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. e-mail: bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk Program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok Posledný termín poslania prihlášky: 15. 7. 2020 MAGISTER Aplikovaná ekonómia Študijná poradkyňa: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. e-mail: renata.pitonakova@fses.uniba.sk Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020 European Studies MA…