Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky

Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky

BAKALÁR Bachelor of Arts in Psychology (vyučované v angličtine) Študijný poradca: Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. e-mail: bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk Program je spoplatnený sumou 2500 €/akademický rok Posledný termín poslania prihlášky: 15. 7. 2020 MAGISTER Aplikovaná ekonómia Študijná poradkyňa: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. e-mail: renata.pitonakova@fses.uniba.sk Posledný termín poslania prihlášky: 31. 8. 2020 European Studies MA…

Dôležité termíny pre študentov FSEV

Dôležité termíny pre študentov FSEV

Milí študenti a študentky, aj keď sme na FSEV tvory sociálne, tešíme sa, že nám učenie z domu funguje. Kolégium dekanky tento týždeň rozhodlo o dôležitých termínoch: Najneskôr do 31. 5. bude ukončená výučba na FSEV 31. 5. je deadline záverečných prác pre obhajobu v júni 22. 6. – 4.…