Deň s Kristínou Jankovou. Čo robí absolventka, ktorá aj po štúdiu zostala na FSEV?

Deň s Kristínou Jankovou. Čo robí absolventka, ktorá aj po štúdiu zostala na FSEV?

Dnes vám v rubrike Deň s… predstavíme Kristínu Jankovú, ktorá je absolventkou programu Európske štúdiá na našej fakulte a zároveň tu v roku 2016 obhájila aj svoju dizertačnú prácu. Na fakulte pôsobí v súčasnosti ako odborná asistentka na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a dokonca patrí k jedným z najmladších prodekanov a prodekaniek na Univerzite Komenského.…