Zo života doktoranda: Peter Maňo

Zo života doktoranda: Peter Maňo

Volám sa Peter Maňo a som doktorandom pod vedením Martina Kanovského na Ústave sociálnej antropológie na našej fakulte, ako aj na Ústave religionistiky na FF MU v Brne. V júli 2018 som spolu s ostatnými členmi tímu LEVYNA (Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství) vyrazil na pravidelnú výskumnú expedíciu na ostrov Maurícius.…